Waage, Peter Normann

Peter Normann Waage (f. 1953) er forfatter, oversetter, reiseleder og frilansjournalist. Han har utgitt en rekke bøker om kulturhistoriske emner, først og fremst om Russland. I 2003 kom hans monografi F. M. Dostojevskij på russisk. Den ble samme år hedret med petropol-prisen i St. Petersburg. Waage har i tillegg utgitt Jeg. Individets kulturhistorie (2008) og Firenze. Renessansens hovedstad og vår tids fødested (2012). I 2009 utga han en samling med russiske skåltaler. Han har stort sett vært frilanser, men fra 1992 til 2005 var han ansatt i Dagbladets leder- og kommentaravdeling. Fra og med 2013 er han statsstipendiat.

Bibliografi