Rich, Adrienne

Adrienne Rich (fødd 1929) er ein av dei mest populære og mest lesne poetar i USA i dag. Ho er det både på grunn av dikta ho har skrive og gjeve ut heilt frå 1951 og på grunn av fagbøker knytt til det å vere kvinneleg lyrikar. Ho deltok aktivt i protestane mot krig og undertrykking på 60- og 70-talet, var med i kampen for dei svarte sine rettar, og indentifiserte seg meir og meir med kvinnekampen. Diktinga hennar er politisk, fordi ho tok til å skrive med utgangspunkt "som ei kvinne frå ein kvinnekropp og ut frå kvinnelege røynsler."

Bibliografi