Lippe, Berit von der

Berit von der Lippe er professor i kommunikasjon, språk og retorikk ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, BI.

Bibliografi