Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (f. 1977) er førstelektor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, og ph.d. med avhandlingen Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet. Fra 2010 til 2015 var hun stipendiat og gjennomføringsstipendiat ved ILN, UiO. Fra 2004 til 2010 var hun manusredaktør ved Henrik Ibsens skrifter, UiO. Hun har utgitt en rekke artikler, samt boka Være hos hverandre ganske stille. Kronotoper og romlig fremstilling i Ørstaviks roman Kjærlighet (2014). I 2016 utgir hun Norske bokhistorier. Fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo, sammen med Ståle Dingstad.

Bibliografi