Berger, Peter L.

Peter Berger, (f. 1929) er en amerikansk sosiolog ,mest kjent for sine religionssosiologiske arbeider og for sin studie av samtidig familiedebatt. Han har gjort seg til talsmann for en «common sense»-tilnærming til sosiologien, et perspektiv som bygger på sosialfenomenologien til Alfred Schütz. Innenfor religionssosologien vil Peter L. Bergers verk bli stående blant de få klassikere innen det 20. århundre. Hans forskning er preget av viljen til å utforme en sosiologi som svarer på tidens mest vitale utfordringer – ofte ut over fagets tradisjonelle perspektiver. I sine religionsstudier har han inntatt et omdiskutert standpunkt som han kaller metodologisk ateisme og som går ut på at sosiologer bør studere religionens bidrag til samfunnsdannelser, men ellers unngå å diskutere en religions sannhetsinnhold.

Bibliografi