Forfatteren presenterer: Framtidens Norge i koronaens tid

Dagens leseutdrag er hentet fra den evig aktuelle debattboken Framtidens Norge – på sporet av et grønnere samfunn. Forfatter Svein Hammer har bidratt med en liten presentasjon som viser bokens relevans for akkurat den tiden vi nå er inne i. Kanskje koronaviruset kan åpne døren til en nylesning av boka? spør han. 

Svein Hammer (født i 1967) er dr.polit. i sosiologi fra NTNU, med norsk politisk kultur som studiefelt. Ham­­mers forskning er for­ankret i en diskurs­analytisk posisjon, som han var en tid­lig bidragsyter til i norsk sam­funns­forskning. Utover dette har han job­bet både i Trondheim kom­mune, Hus­banken og høgskolesektoren, samt lagt bak seg to perioder som aktiv politiker, for henholdsvis Høyre og Miljø­partiet De Grønne.

Hammer er en ivrig samfunnsdebattant og har bidratt til ordskiftet med en rekke leserinnlegg i alle landets viktigste aviser. I tillegg driver han bloggen https://sveinhammer.blog hvor flere av kronikkene hans også er publisert. Her kan du også lese et innlegg om Korona.

Mottakelsen av Framtidens Norge – på sporet av et grønnere samfunn var god og Karl-Fredrik Tangen fremhever blant annet i Klassekampen at «En av styrkene til Hammer er at han går ut av tekniske spørsmål og inn i samfunnsmessige og politiske.». I Harvest ble boken omtalt som «overbevisende, godt og morsomt skrevet» og anmelder Eivind Hoff-Elimari sier i samme nettidsskrift at «Svein Hammer viser i sin nye bok en balansert vei videre for grønn politikk». Hammer har også gitt ut boken Fra evig vekst til grønn politikk på Solum Bokvennen. Begge bøkene kan kjøpes i din foretrukne nettbokhandel, eller hos ark.no

 

Leseutdraget er hele kapittelet «Livskvalitet framfor veksttvang». God lesning! 

 

Forfatterens presentasjon: 

 

De fleste er enige om at en grønn omstilling er noe vi må gjennom, men veien dit er ikke rettlinjet og avklart, snarere fylt opp med varierte tankespor. Framtidens Norge tar steget inn i dette landskapet, og forsøker å si noe om hvordan vi kan orientere oss, i en natur/samfunn-vev det ikke finnes noen utvei fra.

Boka Framtidens Norge ble utgitt da trykket på å løse klimakrisen var som sterkest, og ble nok derfor oppfattet som ei klimabok. Men den favner mye bredere enn som så, for utfordringene vi står overfor handler om mange tema – tap av naturmangfold, overforbruk av ressurser, nedbygging av matjord og mye annet.

Framtidens Norge møter dette gjennom å belyse ulike former for økologisk tenkning, for deretter å bevege seg innom tema som kultur for livskvalitet, solidaritet og samfunnets samholdskraft, miljøpolitisk styring og utvikling av kretsløpsøkonomi. Boka angir ikke oppskrifter. Isteden inviteres vi til refleksjoner over hvordan vi tenker og orienterer oss i verden.

Kanskje koronaviruset kan åpne døren til en nylesning av boka? Vi ser at noe er endret, og blir dermed mer klar for å åpne tankens rom – inn mot en bredere refleksjon over forholdet mellom naturen, mennesket og samfunnslivet. 

Vi har valgt ut kapitlet «Livskvalitet framfor veksttvang», en utforskning av hvordan et mer balansert, nedtonet samfunn kan formes gjennom forskyvninger i hva vi opplever som det gode liv, hva vi streber etter og hva vi forenes omkring. Teksten veksler mellom det personlige og erfaringsnære, og det som kan skapes gjennom politiske veivalg.

 

Skrevet av forfatter Svein Hammer