Bokhandelens sakprosapris til oversettere tildelt Roman L. Eliassen

Roman L. Eliassen er en av vinnerne av Bokhandelforeningens sakprosapris til oversetter for 23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen. Prisen ble utdelt under Litteraturfestivalen på Lillehammer.
Bokhandelforeningens sakprosapris til oversetter skal gå til en oversetter i etableringsfasen som har utmerket seg med en ny bok av høy kvalitet. Juryen har bestått av oversetter og forfatter Per Qvale, historiker og forfatter Arnhild Skre, samt sakprosakritiker i Morgenbladet og forfatter Espen Søbye. Prisen er den eneste her til lands som berømmer oversatt sakprosa.

I juryens begrunnelse står det blant annet at:
Bokhandelforeningens sakprosapris til oversetter går til Roman Linneberg Eliassen for hans stilistisk elegante og fullstendig uklanderlige oversettelse fra engelsk av Ha-Joon Changs 23 ting de ikke foreller deg om kapitalismen. Dette er en ulastelig norsk tekst, solid forankret i økonomiens klassiske begreper – og nyskapende. Den er uanstrengt kreativ, med treffende betegnelser, uttrykksmåter og vendinger på dette feltet. Prisvinneren tar språklige utfordringer på strak arm, og oversettelsen fremstår som terminologisk autoritativ.

Juryen uttaler at den norske oversettelsen overbeviser med en usedvanlig sterk språklige kompetanse og beherskelse av fagfeltet, og at prisvinneren setter en krevende standard for økonomisk litteratur i norsk språkdrakt. I et Norge og innen et fag der mer og mer av faglige samtaler og faglitteratur utvikles på engelsk, er Linneberg Eliassens oversettervirke også en viktig språkpolitisk innsats.

 

Vi gratulerer Roman Linneberg Eliassen med prisen!