Økonomi foran sikkerhet i Equinor?

Sidsel Mørcks oljehistoriske roman I urent farvann har blitt ekstra aktuell med tanke på hendelsene i Equinor denne høsten.

 

Etter brann både på Equinor-anlegget på Melkøya og det på Tjeldbergodden, er det flere kritiske stemmer som har spurt seg om sikkerhetsrutinene i selskapet er gode nok. Frederic Hauge, stifter av Bellona, mener hendelsene kan skyldes systemsvikt: «Når slike hendelser skjer tett opptil hverandre tyder det på et systemisk problem i Equinor. Det må gjøres en gransking av måten Equinor gjennomfører vedlikehold», sier han til Dagbladet. Konserntillitsvalgt i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe, bekrefter langt på vei denne mistanken i en uttalelse til NRK: «Siste tidens hendelser viser at sikkerhetsarbeidet vårt i selskapet ikke er der det skal være»

 

Mørcks roman som utkom tidligere i år, forteller historien om norsk oljeeventyr i skjønnlitterær form. Vi følger hovedpersonen, Ole Viktor Valle, inn i en karriere i oljebransjen – samme bransje hvor hans far har jobbet, og hvor han ble skadd i en ulykke. Det er et gjennomgående tema i romanen at sikkerheten i det som da var Statoil, var for dårlig, hvilket gikk utover arbeiderne på «gølvet». I lys av senere tid hendelser, kan de se ut til at problematikken som tas opp i boken er like aktuell i dagens Equinor.

 

Løp og les! Mer info om I urent farvann finner du her.

 

Boken er tilgjengelig i bokhandel, og kan kjøpes på nett, for eksempel hos norli.no.

 

Utdrag fra presseomtale: 

«I urent farvann er noe så sjeldent som en oljehistorisk roman.(...) Utfordringen er å gjøre oljehistorien til engasjerende skjønnlitteratur. Mørck lykkes langt på vei.»

– Ingunn Økland, Aftenposten

 

«Sidsel Mørck skriv både nyansert og reflektert, og ho skriv med livsklok varme om både far og son  og underslår heller ikkje dei positive sidene ved oljeeventyret. Dette er ein roman som gir lesaren mykje, også i form av presise tidsbilete og tidsmarkørar gjennom eit spenn på rundt 50 år.»

– Oddmund Hagen, Dag og Tid
 

«I urent farvann er høyaktuell roman fra oljealderen, om omkostningene, personlige og familiære, for politikk, miljø og moral når den blir drevet fram av holdningsløse mennesker.»

– Jan Askelund, Stavanger Aftenblad