Zilanov, Vjatsjeslav

Vjatsjeslav Zilanov (f. 1938 i Kazan), startet sin karriere som laborant på havforsk­ningsfartøy i 1957. Med sine ni monografier og mer enn 300 vitenskapelige og populærvitenskap­elige artikler er han en av de mest kjente eksperter på internasjonalt fiske og fiskerisamarbeid ikke bare i Russland, men også i verden for øvrig. Han er også en ledende spesialist på spørsmål om bærekraftig utnyttelse av ressursene i verdens­­havene og herunder i Arktis. Den tidligere visefiskeri­ministeren var aktiv del­taker i fiskeriforhandlingene mellom Norge og Sovjet­unionen og senere mellom Norge og Russland. Han er tilhenger av en pragmatisk tilnærming når det gjelder utvikling av samarbeidet landene imellom innen forvaltning av fisket og fiske­bestandene. Han har innehatt en rekke topp­verv i statsforvaltningen og i internasjonale organisasjoner, deltatt i forhandlinger med USA, Japan, Kina og andre land, samt i forberedelsene til FNs havrettstraktat. Nå for tiden er Zilanov leder for koordinasjonsrådet Sevryba, en ikke-statlig organisasjon for fiskeriutøvere i nord­bassenget. Zilanov er dessuten medlem av en rekke ekspertgrupper som er oppnevnt av Russlands Føderale forsamling (parlament) og regjer­ing for å behandle spørsmål vedrørende fiske og utnyttelse av ressursene i verdenshavene.

Bibliografi