Stein, Gertrude

Gertrude Stein (1874–1946) likte å setje spor etter seg. Ho deltok i motstandsrørsla i andre verdskrigen, men kunne vere både konservativ og arrogant. I Paris, der ho budde mesteparten av livet, var ho kunstsamlar, mentor og venn med folk som Pablo Picasso, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald og Henri Matisse.

Bibliografi