Skjelmo, Randi Hege

Randi Hege Skjelmo (f. 1959) er første­amanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærer­utdanning og pedagogikk, UiT, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har doktorgrad fra samme sted med avhandlingen Endringer i norsk allmennlærerutdanning – mot en sterkere enhet­lighet. De senere år har hun arbeidet med utdanningshistorie for perioden 1700–1830, blant annet i forsk­ningsprosjektet «Oppstart av lærerutdanning i nordområdene». Et omfattende kildemateriale er samlet inn fra nordiske arkiver sammen med professor i historie Liv Helene Willumsen og ligger til grunn for en rekke nyere publikasjoner knyttet til tidlig utdanning og misjon.

Bibliografi