Rousseau, Jean-Jacques

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) var fransk filosof og forfatter, født i Genève. Han kom til Paris i 1741, hvor han ble kjent med de ledende encyklopedistene. I 1749 vant han en priskonkurranse med skriftet Discours sur les sciences et les arts, som skulle få stor oppmerksomhet og sikre ham en plass blant tidens ledende tenkere. I senere år levde Rousseau som landflyktig i Sveits og Storbritannia, dette på grunn av sin bekjennelse til en rasjonalistisk-teistisk tro, noe som ikke falt i god jord hverken blant tidens rasjonalister eller hos kirkens menn.

Bibliografi