Roth, Joseph

Den jødisk-østerrikske forfatteren Joseph Roth ble født 1894 i Brody, en liten by i Galicja i nåværende Vest-Ukraina, den gang en østlig provins i Donaumonarkiet. Roth studerte litteratur og filosofi i Wien, deltok deretter som soldat under første verdenskrig. Etter krigen arbeidet han som journalist, senere som for­fatter, i Wien og Berlin. Roth var en frem­tredende skikkelse i opposisjonen mot Hitler. Hans mest kjente bok, romanen Radetzkymarsjen fra 1932, rakk knapt å komme ut før den endte, som alle hans bøker, på nazistenes bokbål. 1933 emigrerte Roth til Paris, der han døde fattig og alkoholisert i 1939, 45 år gammel. Hans verker høstet etter hvert stor internasjonal anerkjennelse, og han regnes i dag som en av de betydeligste mellomeuropeiske forfattere.

Bibliografi