Reimers, Eigil

Eigil Reimers (f. 1939) er dr.philos. og professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Institutt for biovitenskap (IBV), Universitet i Oslo med arbeidsplass ved IBV. Forsknings- og publiseringsvirksomhet fremgår av hjemmesiden: https://folk.uio.no/eigilr/

Bibliografi