Røsstad, Anna

Anna Røsstad er cand.mag. fra Universitetet i Bergen med fagkretsen arkeologi, romersk kultur med latin, kunsthistorie og italiensk. Hun har under­vist i italiensk og har i tillegg hatt Leonardo da Vinci som et livslangt forskningsprosjekt, et prosjekt som blant annet resulterte i boken Leonardo da Vinci (Solum forlag, 1993), en artikkel om Leonardo i TidsSkrift for den norske legeforening i 2002, og nå, i jubileumsåret for Leonardo, i denne boken: Naturens sønn.

Bibliografi