Pascal, Blaise

Blaise Pascal (1623–1662), fransk matematiker, fysiker og filosof. Allerede 16 år gammel ga han ut sitt første betydningsfulle matematiske arbeide om kjeglesnittet. Et par år senere oppfant han dene første regnemaskinen. I 1648 foretok han eksperimenter over det såkalte Torricellis tomrom. I 1654 gjennomlevde Pascal en religiøs krise. Han trakk seg kort tid etterpå tilbake til jansenittklosteret Port-Royal. I klosteret tok han aktivt del i dne store debatten som preget samtiden, og som handlet om janseismens tolkning av de religiøse spørsmål versus jesuittenes. Pascal angrep jesuittene med skriftet Provinsialbrevene, som ved sin ledige stil kom til å få en stor betydning for moderne fransk prosa. I et nytt og stort anlagt, men ikke fullført verk, vendte Pascal seg mot rasjonalistene og skeptikerne idet han søkte å vise de naturlige begrensninger som ligger i den menneskelige kunnskap, og hvorledes den relative kunnskap overskrides gjennom fordypelse i det kristne mysterium.

Bibliografi