Nawisa, Khalid

Khalid Nawisa (1970) er født og oppvokst i Kabul, der han har arbeidet både som forfatter og journalist, blant annet i Radio Azadi (Radio Frihet) i ti år. Han kom til Norge i 2011. På dari har han gitt ut tre novellesamlinger og en roman. En av novellesamlingene er oversatt til fransk, og enkeltnoveller også til engelsk og tysk. Novellene hans handler om krig, fattigdom, menneske- og kvinnerettigheter, og viser hvilke utfordringer religion fører med seg i Afghanistan.

Bibliografi