Næss, Tale

Tale Næss (f. 1969) er forfatter og dramatiker. Hun er cand.philol. i filmvitenskap fra NTNU. Debuterte i 1992 på Gyldendal Norsk Forlag med romanen Månen har ikke hender. Har siden 1999 skrevet dramatikk for film, scene, figur­teater og radio. Har også skrevet musikkdramatikk, blant annet librettoer for opera og korverk. I de senere årene har Tale Næss arbeidet med en rekke installasjoner i krysningspunktet scenekunst og billedkunst. Hennes dramatiske tekster er oppført i inn- og utland.
 

Bibliografi