Leirvåg, Siren

Siren Leirvåg (f. 1962) er ansatt som utdanningsleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Hun tok graden  Cand. Philol i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen i 1989. Hun har skrevet lærebok og publisert artikler om scenekunst i nasjonale og internasjonale bøker og tidsskrifter. Den siste artikkelen er «Teatral dans i Norge – en historisk skisse» i Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år, red. Sigrid Øvreås Svendal, Danseinformasjonen/Skald 2016. For tiden arbeider hun med en avhandling om Stein Bugge, bergensk teaterideolog, regissør og dramatiker.

Bibliografi