Keynes, John Maynard

John Maynard Keynes (1883-1946) ble født i Cambridge og utdannet samme sted. Han studerte matematikk, filosofi og økonomi og var medlem av Bloomsbury-kretsen. Keynes arbeidet først innenfor økonomifagets kjerneområde, men ble etter hvert kritisk til den rådende økonomiske tenkningen og strevet i mange år med å formulere en ny allmenn teori (The General Theory of Employment, Interest and Money). Gjennom hele sitt liv jobbet Keynes for myndighetene, først ved India Office, etter 1. verdenskrig som utsending til Versaillekonferansen, og han var svært sentral i Bretton Woods-forhandlingene under 2. verdenskrig. Ikke lenge etter krigen døde han av hjertesvikt.

Bibliografi