Haggard, Henry Rider

H. Rider Haggard (1856–1925) regnes som en av Victoriatidens mest betydelige forfattere. Hans debutroman, King Solomon’s Mines (1885), skulle vise seg å bli en publikumssuksess. Romanen fikk da også raskt klassikerstatus. Handlingen i boken er lagt til et geografisk udefinert område i det sørlige Afrika, og hovedpersonene: tre tapre engelskmenn på et umulig oppdrag. Haggard hadde god kjennskap til Afrika gjennom sitt virke for kolonimakten og har tydelig latt seg inspirere av kulturmangfoldet og den overveldende naturen. H. Rider Haggard regnes som grunnleggeren av den såkalte lost world-tradisjonen, en litterær sjanger som både fantasy- og science fiction-litteraturen springer ut av.

Bibliografi