Freud, Sigmund

Sigmund Freud (1856–1939) var østerriksk lege, nevrolog og psykolog. Han er mest kjent som grunnlegger av psykoanalysen og den psykodynamiske teori, men er også kjent bl.a. som religions­kritiker. Freud er en av de mest inn­flytelsesrike tenkere i det 20. århundret og hans omfattende forfatterskap opplever stadig fornyet interesse fra mange ulike fagmiljøer og i den offentlige debatten. 

Bibliografi