Fehr, Drude van der

Drude von der Fehr (f.1945), professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO med bakgrunn i italiensk litteratur og amerikansk semiotikk og pragmatisme. Senere publikasjoner er blant annet Når kroppen tenker, Universitetsforlaget 2008 og «Clinical Tales and the Artlike Creativity of the Body» i Illness in Context, Rodopi 2010, begge arbeider innen humanistisk sykdomsforskning.

Bibliografi