Erlien, Gisle

Gisle Erlien er arkitekt og byplan­legger, med ledererfaring fra flere ulike virksomheter. Han er også artist, og foredragsholder på talerlisten.no

Bibliografi