Dahl, Sverre

Sverre Dahl (f. 1946) er oversetter og dr. philos. på en avhandling om Hermann Brochs historiefilosofi. Han har oversatt til sammen over 160 verk fra tysk til norsk. I tillegg har han skrevet en rekke innled­ninger og artikler om tyskspråklig litteratur. For sitt omfattende formidlingsarbeid har han mottatt en rekke priser, blant andre: den tyske og østerrikske fortjenesteorden, Boklubbenes oversetterpris (1996), Den østerrikske statspris for litterær oversettelse (2000), Kritikerprisen (2004), Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl (2006), Goethe-medaljen (2009) og Willy Brandt-prisen (2010).  

Bibliografi