Dahl, Roald

Roald Dahl (1916–90) var spion, jagarflygar, sjokolade­­-historikar og fann opp medisinsk utstyr. Han er òg forfattaren bak Charlie og sjokoladefabrikken, Matilda, SVK og mange fleire fantastiske forteljingar. Enno i dag er han verdas største historieforteljar.

Bibliografi