Bruckner, Pascal

Pascal Bruckner (f. 1948) er filosof, essayist og romanforfatter og en av Frankrikes ledende intellektuelle. Han har sett på menneskets baling med kjærligheten i en mannsalder, og var en av de aller første til å påpeke den seksuelle revolusjonens omkostninger (Le Nouveau Désordre amoureux, 1977). Han fortsatte refleksjonen omkring kjærlighetens mørke sider i fiksjons form med romanen Lunes de Fiel (1981), som ble filmatisert av Roman Polanski, og senere essayet Le Paradoxe amoureux (2009). Bruckner har samtidig vært sterkt tilstede i samfunnsdebatten på helt andre fronter, og ynder å gjøre seg selv til djevelens advokat ved å stille de ubehagelige spørsmålene knyttet til temaer som identitet, innvandring og miljø­vern. Han har bl.a. skrevet flere essays om Vestens selvhat, som Le Sanglot de l’homme blanc / (Den hvite manns gråt) (1983) og La Tyrannie de la pénitence / (Botferdig­hetens tyranni) (2006). Her vender han nok en gang tilbake til utgangs-­punktet, kjærligheten som eksistensiell betingelse og premissleverandør for våre liv.

Foto Pascal Bruckner: JF PAGA © Grasset, 2014

Bibliografi