Beauvoir, Simone de

Simone de Beauvoir er en fransk forfatter og filosof som var født i Paris i 1908, og døde samme sted i 1986. For norske lesere er hun først og fremst kjent som forfatteren av Det annet kjønn. Beauvoir har imidlertid også levert betydningsfulle bidrag til andre viktige diskusjoner, filosofiske som litterære. Hun var en begavet tenker og skribent, og kom tidlig med i kretsen av intellektuelle som utviklet den franske versjonen av eksistensfilosofien. Forskningslitteraturen om Beauvoir har i de senere årene avdekket hennes viktige filosofiske bidrag. I tillegg var hennes forfatterskap preget av et brennende samfunnsengasjement og av kjærlighet til litteraturen og det litterære uttrykk.

Bibliografi