Børresen, Jacob

Jacob Børresen. Pensjonert flaggkommandør. Forsvarsanalytiker og uav­hengig konsulent innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvars­historie, strategi og militærteori. Militær stipendiat ved NUPI 1983–85. Militær sekretær for forsvarsministeren 1986–88. Sjef for operasjonsstaben i FKN 1990–93. Daglig leder for SACEURs krisestyringsstab for Bosnia 1995–97. Medlem av Forsvarspolitisk utvalg 2006–07. Utgitt bl.a. Forsvar uten trussel – det norske forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen (2005) og Torskekrig! Om forutsetninger og rammer for kyststatens bruk av makt (2011). 

Bibliografi