Bidra med donasjon

Kjære bokleser!

Vi håper du liker Solum Bokvennen med underliggende forlag. Vi ønsker å utgi litteratur som har betydning for det enkelte mennesket, det norske samfunnet og verden som helhet. Å gi ut bøker av høy kvalitet om smale emner krever betydelige menneskelige ressurser og koster derfor stadig mer. Hvis du har råd til å støtte oss med et lite beløp, sier vi tusen takk. Du kan også støtte spesifikke bokprosjekter. I så tilfelle, ta gjerne kontakt med oss på info@bokvennen.no

Det er tre måter å støtte Solum Bokvennen på, alle via løpende abonnement (se nedtrekksmeny):


Alternativer:

 

Dersom du synes det er enklere, kan du også støtte oss med et engangsbeløp som betales rett til vårt kontonr. 7874.06.56561 .