Til innføring i narsissismen

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2019
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
88
ISBN: 
9788279902621
Språk: 
Originaltittel: 
Zur Einführung des Narzissmus
Originalspråk: 
Oversetter: 
Eivind Tjønneland
Omslagsdesigner: 
monoceros

Til innføring i narsissismen regnes som selve introduksjonen til Freuds teorier om narsissisme og er en av psykoanalysens grunntekster. Essayet er like nyskapende og komplekst, som det er kortfattet og utprøvende. Freud redegjør klart for hvorfor han anser det nødvendig å innføre begrepet narsissisme i første del av essayets tre deler. Noe av den biografiske bakgrunnen for essayet er bruddene med Alfred Adler (1870–1937) og Carl Gustav Jung (1875–1961), som begge kritiseres for å ha valgt for enkle løsninger på teoretiske problemer i nevroseteorien. 

Freud brøt med den tidligere driftsteorien da han innførte narsissismebegrepet i 1914. Den darwinistiske modellen med utgangspunkt i individets eller artens overlevelse, selvopp­holdelses- og seksualdrifter, ble for skjematisk: Når noen kan ha seg selv til objekt, sprekker dette enkle skillet mellom sult og seksualitet. Narsissisme blir dels en fase som alle gjennomlever, men også et patologisk fenomen hvis en blir for sterkt bundet til eller fiksert i denne fasen.

Oversatt og med etterord av Eivind Tjønneland


«Termen narsissisme stammer fra klinisk beskrivelse. P. Näcke valgte den i 1899 for å betegne den adferd der et individ behandler sitt eget legeme som et seksual­­objekt, altså ser på det med seksuelt velbehag, kjærtegner og kjæler med det inntil det oppnår full tilfreds­stillelse. I denne formen betyr narsissisme en perversjon som har suget til seg hele personens seksual­liv. Betegnelsen skaper derfor også de forventninger vi nærmer oss studiet av alle perversjoner med.» 
[fra første dels første avsnitt]