Tanker

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
1994
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
500
ISBN: 
9788290016789
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Hans Kolstad

Pascals prosastykker fra 1670 regnes som et av den vestlige verdens mest inntrengende forsøk på å skildre den menneskelige situasjon. Det er for Pascal maktpåliggende å vise at mennesket, når det er overlatt til seg selv, hengir seg til sanseverdenens gleder for å unngå å skulle bli stilt ansikt til ansikt med sin situasjon. Mennesket er satt inn i et kaos som vesen: Det er like langt fra det uendelig store som det uendelig lillle. Kun i kristendommen finner Pascal en vei ut av menneskets motsetningsfylte eksistens. Pascals Tanker er utkommet i et stort antall utgaver. En første fullstendig oversettelse til norsk forelå i 1946. Denne norske nyutgaven er tilført etterord og kommentarer ved Hans Kolstad.