Rent ut sagt –

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
2019
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
288
ISBN: 
9788279904809
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Rent ut sagt – om taletydelighet, intonasjon, tempo, pausering, ordvalg og setningsbygning  er en håndbok for:

•     alle som vil være bevisst muntlige fremstilling
•     journalister, informasjonsarbeidere og politikere
•     videobloggere, reklame- og innholdsprodusenter
•     foredragsholdere, lærere, studenter 
•     allment språkinteresserte

Rent ut sagt – gir et riss av hovedtrekk og enkeltheter i østnorsk standardtalemål, også kalt normalisert østlandsk. Det talemål som ligger til grunn for beskrivelsen i Rent ut sagt –, er det nærmeste vi kommer et landsgyldig talespråk, dvs. en varietet som ligger innenfor alle nordmenns språkerfaring og derfor er et tjenlig middel i sakorientert kommunikasjon. Det er samme varietet som beskrives i lærebøker i norsk for utlendinger, i uttaleordbøker og i andre oppslagsverk.

Normalisert østlandsk er en fleksibel, men ingen grenseløs størrelse. Dens fremste  kjennetegn er at den overalt innenfor landets grenser kan brukes uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Denne upåfallende uttalevarietet er grunnlaget for framstill­ingen i Rent ut sagt – og kan bestemmes som «den normaluttale som stort sett er rådende blant folk med høyere allmenndannelse i hovedstaden og andre byer på Østlandet» (Norsk uttaleordbok (1969)). Denne uttalen har de forskjelligheter som det må være mellom skrift og tale, og det finnes lokale variasjoner. 
I ordvalg og bøyninger ligger den tett til skriftspråket. 


Professor Finn-Erik Vinje, f. 1936, har vært universitetslærer hele sitt yrkesliv; han har skrevet en lang rekke bøker på sitt fagområde, som er moderne nordiske språk. 

På Vidarforlaget har han utgitt Riktig norsk (4. utg 2014), Norsk grammatikk – det språklige byggverket (2. utg. 2018), Norske ord i hus og hytte. Om språkets byggeklosser (2019). 

Finn-Erik Vinje var i 22 år språkkonsulent i NRK.