Nazismens idéunivers (pocket)

Forlag: 
Pris: 
kr 269,-
Utgivelsesår: 
2018
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
592
ISBN: 
9788279903987
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Monoceros

Over 70 år etter Nazi-Tysklands fall står fortsatt spørsmålet ubesvart: Hvordan kunne en ledende europeisk kulturnasjon utvikle seg til et diktatur som utløste en ny verdenskrig og begikk et industrielt folke­mord? Hva var nazismen – og hvorfor handlet nazistene som de gjorde? 

Nazismen oppsto ikke i et idéhistorisk vakuum, men hadde i realiteten dype røtter i tysk kultur. Nazismens idéunivers tar oss med på en fascine­rende tidsreise fra den tyske romantikken frem til naziæraen. Vi får se hvordan tankestrømninger oppstår og – kanskje overraskende – bidrar til fremveksten av den nazistiske ideologi. 

Boken belyser sentrale kjennetegn ved denne ideologien: ultranasjonalisme og førerdyrkelse, rasetenkning og antisemittisme, voldsromantikk og totalitarisme med mer. Fremstillingen dekker dessuten nazismens sterke innslag av okkultisme. Vi får også innblikk i naziideologiens psykologiske effekt – hvordan nazistiske idealer og holdninger fikk enkeltmennesker til å slutte helhjertet og energisk opp om Hitler-regimet. 

Dette er en fortelling om hvordan en «politisk religion» blir til, og får en slik makt over sinnene at mennesker motiveres til de mest drastiske hand­linger som kulminerer med Holocaust. Det er en dramatisk beretning om fanatisk lidenskap og grensesprengende vold. 

Interessen for nazismen er større enn på lenge. Nyutgivelsen av Adolf Hitlers Mein Kampf har pisket opp sterke følelser i Tyskland. Nazismen som fenomen kaster dessuten lys over helt sentrale spørsmål i vår samtid. Ekstreme ideologier som nynazisme og islamisme hjemsøker dagens Europa. Fortsatt er det mennesker som dreper i rasens og troens navn. 

2. utgave – revidert og rettet.


«En av høstens viktigste bøker viser hvordan sentrale ideer fra europeisk åndshistorie ble omgjort til en aggressiv mordfilosofi. […] Den historie­lærer og politiker som ikke leser denne, begår tjenesteforsømmelse.»
Bernt Hagtvet, Dagbladet

«Det er med begeistring jeg har lest Carl Müller Frølands bok, Nazismens idéunivers. Jeg er begeistret fordi det er så befriende å se en ung akademiker gi seg i kast med et prosjekt av et slikt omfang – og lykkes med det. […] Jeg er begeistret fordi boken berører viktige spørsmål om hvordan vi kan forstå nazismen og Det tredje riket.» 
Anders G. Kjøstvedt, Arr – idéhistorisk tidsskrift

«Boken […] gir også leseren verktøyene for å forstå hvordan og hvorfor nazismen kunne appellere til så mange, ikke bare til de ureflekterte massene, men også til filosofene og litteratene. […] Det er nemlig ikke tvil om at denne debutboken er et mesterverk i mange betydninger, og den vil i lang tid stå som en tekst det er vanskelig å komme utenom.»
Dag Einar Thorsen, Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie