Mister Russland Arktis?

Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2018
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
284
ISBN: 
9788279902867
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Reidar Jakobsen
Svetlana Petrovna Jakobsen
Omslagsdesigner: 
monoceros

Mister Russland arktis? er et viktig innlegg i debatten om Russlands politikk i nordområdene – og en kritikk av Russ­lands offisielle linje. Boken gir oppsiktsvekkende opp­lys­ninger om beslut­­­ningsprosessen rundt grensedragningen mellom Russ­­­­land og Norge i 2010 og utform­ingen av Sovjet­unionens og Russlands fiskeri­politikk overfor Norge gjennom de siste tiårene. Som vise­fiskeriminister i Sovjetunionen og ekspert på fiskeri­­spørsmål, deltok Vjatsjeslav Zilanov i disse prosessene og spilte i mange år en sentral rolle i fiskeri­forhandlingene og ved forhandlingsrundene knyttet til grense­­oppgangen både vest og øst i Arktis. Interessant er hans vurderinger av daværende havretts­minister Jens Evensens og Arne Treholts rolle.

For norske lesere har prosessen rundt utformingene av den felles ressursforvaltingen og grense­­dragningen i Barentshavet særlig interesse. Man bør spesielt merke seg at delelinjeavtalen er ufordelaktig for Russland når det gjelder bunnlevende organismer som f.eks. kongekrabbe. Men ikke mindre viktig er det å se de siste års fiskerikonflikter med russiske øyne. Det samme gjelder for forvaltningen av Svalbard og Svalbardtraktaten, samt Norges 200-mils økonomiske sone rundt Svalbard, der ikke alt er så avklart som man skulle ønske seg. Zilanov påpeker dessuten uklarheter mellom russisk og norsk tekst i «Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland» fra 2010: 

«Begge tekster flyter over av tvetydige formuleringer. I begge gjøres det bruk av uberettiget utveksling av havavsnitt mellom partene, som medfører overskridelse av utstrekningen for 200-mils eksklusive økonomiske soner fastsatt av FNs havrettstraktat. I en rekke formuleringer avviker tekst­versjonene på russisk og den andre parts språk i betydelig grad.»