Gud og språkets grenser

Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2016
Innbinding: 
Innbundet
ISBN: 
9788279903321
Språk: 
Originalspråk: 

I Bibelen, hos kristne tenkere og i liturgiske tekster finnes det utsagn som sier at Gud er både synlig og usynlig, tilgjengelig og utilgjengelig, åpenbar og skjult, at Gud taler og kan omtales, men samtidig også unndrar seg den menneskelige erkjennelsens fullstendige faste grep. Hvordan skal vi forstå spenningsforholdet mellom slike utsagn? Det dreier seg om tolkningen av det som i faglitteraturen gjerne kalles apofatisk eller negativ teologi. I denne antologien søker vi svar på sentrale spørsmål innenfor dette området gjennom artikler fra ulike teologiske og filosofiske fagmiljøer, i Norge og i Danmark. Boken har bidrag som er teologihistoriske, systematisk­-teologiske, praktisk­ teologiske og bidrag som ser på lignende fenomener i andre religioner. Forfat­terne ser gjennomgående på hvordan vår tilgang til Gud alltid skjer gjennom menneskelig språk og erkjennelse, og hva dette innebærer av muligheter og begrensninger.

Boken kan leses med utbytte av alle med interesse for teologi og filosofi, men vil være særlig relevant for lærere og studenter innen teologi- og religionsfaglige emner.

BIDRAGSYTERE TIL ANTOLOGIEN ER:
Henny Fiskå Hägg, Tore Frost, Knut Alfsvåg, Gunnar Innerdal, Asle Eikrem, Marius Timmann Mjaaland, Joar Haga, Svein Rise, Mona Helen Farstad, Notto R. Thelle, Bård Eirik Hallesby Norheim og Jørgen Kjærgaard.