Gïeline åahpenidh 3b. Bïhkedimmie. Mubpiegïeline.

Forlag: 
Pris: 
kr 199,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
219
ISBN: 
9788256017829
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Sør-Samisk
Omslagsdesigner: 
Tore Holberg

Daate barkoegærja lea 3b. daltesasse mubpiegïeline. Barkoegærjesne grammatihke-laavenjassh jïh jeatjah laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne. 
Lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD aaj gååvnesieh. 

Denne arbeidsboka er for nivå 3b andrespråk. I arbeidsboka finnes det grammatikkoppgaver og andre oppgaver til nesten alle tekstene i leseboka 
I læreverket Gïeline åahpenidh 3b for andrespråk finnes også arbeidsbok, lærerveiledning og CD.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.