Fra servicehus til dugnadsfellesskap. Borettslaget Kollektivet 1976–2016

Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2016
Innbinding: 
Plastbundet
Sidetall: 
112
ISBN: 
9788280771698
Språk: 
Originalspråk: 
Redaktør: 
Tore Lang og Solveig Wahl Ekedahl
Omslagsdesigner: 
Merete Berg Toreg

Øverst på Hovseter, med høyblokkene godt synlig fra mange kanter av Oslo, ligger Borettslaget Kollektivet. Kollektivet er ikke et typisk borettslag. Det har noe ekstra.

Tre kvinnesaksorganisasjoner i Oslo startet i 1962 arbeidet med å realisere ideen om en boligform som skulle gjøre det lettere for gifte kvinner å delta i arbeidslivet. Deres visjon var at forholdene skulle legges til rette for kontakt mellom mennesker, likestilling og trivsel. Det tok lang tid å gjennomføre ideen, og ikke alt ble slik de hadde
planlagt, men i 1976 sto Borettslaget Kollektivet klart til innflytting.

Denne boken forteller om noen av de hundrevis av menneskene som har vært med på å etablere og utvikle fellesskapet her, om forventningene deres og hva de var inspirert av. Den gir også innblikk i hvordan borettslaget har beholdt sine fellestiltak, blant annet fellesmiddagene som er organisert på dugnad.

I år er det 40 år siden beboerne flyttet inn. Boken ser tilbake på pionerene, ildsjelene og alle andre som bidro til å etablere det unike fellesskapet. Den forteller også om hvordan Kollektivet fungerer i dag, og hva som skal til for at det skal kunne fortsette. Men først og fremst er dette en bok om menneskene, om alt og alle som ga og fremdeles gir liv til blokkene øverst på Hovseter.

Redaktører: Tore Lang og Solveig Wahl Ekedahl

Billedredaktør: Merete Berg Toreg