Emile - eller om oppdragelse

Forlag: 
Pris: 
kr 499,-
Utgivelsesår: 
2010
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
670
ISBN: 
9788279900382
Språk: 
Originaltittel: 
Emile
Originalspråk: 
Oversetter: 
Kirsten M. Bessesen
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Jean Jacques Rousseaus hovedverk fra 1762 ble utgitt samme år som Du contrat social. Boken ble påbegynt høsten 1758 som en avhandling om oppdragelse, men ble senere omarbeidet til en roman «om den menneskelige naturen». I boken argumenterer Rousseau for en ny oppdragelse som i frihet skulle utvikle mennesket til naturlighet, og i sentrum står de to personene Emiles og Sophies oppvekst og utvikling frem til voksen alder. Med sin understrekning av barnets selvstendige verdi, og av at opplæringen ikke skal skje på autoritetsbud, har dette verket dannet en egen skole i pedagogikken. Barnet skal ha rett til å lære tingene og verden å kjenne gjennom sin egen aktive virksomhet. En viktig rolle for oppdrageren blir å forebygge villfarelser og laster. For Rousseau var ikke barndommen en forberedelse til å bli voksen, men en selvstendig del av livet.

Oversatt av Kirsten M. Bessesen. Etterord ved Hans Kolstad.


Fra begynnelsen av etterord til Hans Kolstad:

Året var 1762. I mai og juni så to av århundrets mest betydningsfulle verker dagens lys, Du contrat social ou principes du droit politique («Om samfunnskontrakten eller statsrettens prinsipper») og Émile ou de l’éducation («Emile eller om oppdragelse»), begge av samme forfatter. Tilsammen ble de toneangivende for Europas utvikling. For publisistens eget liv fikk de derimot dramatiske konsekvenser.

Jean-Jacques Rousseau ble født 28. juni 1712 i Genève, hvor han vokste opp hos sin far. Da Jean-Jacques var ti år gammel, ble faren tvunget til å forlate byen. Til å begynne med ble den unge Rousseau plassert hos forskjellige familiemedlemmer, deretter som lærling hos først en notar og så en gravør. Begge stedene mistrivdes han. Våren 1728 flyktet han fra byen. Dette ble begynnelsen til et omflakkende liv, som bragte ham omkring i Italia, Sveits og Frankrike. Underveis livnærte han seg som oppasser, privatsekretær, landmåler, musikklærer, huslærer…

Fra Genève hadde Rousseau med seg minimalt med skolegang. Sin utdannelse fikk han hos privatpersoner han ble kjent med under sine reiser, og som satte seg fore å undervise ham, og senere ved selvstudium. På denne måten lærte han seg i løpet av de første årene etter flukten fra Genève litt latin og italiensk, samtidig som han fikk en innføring i italiensk litteratur. Senere studerte han en kort stund på et presteseminar, før han gikk over til å studere komposisjon og musikkteori. Som landmåler fikk han anledning til å lære seg aritmetikk og geometri. Gjennom sine franske bekjente fikk han en grundig innføring i klassisk litteratur, i fransk samtidslitteratur, filosofi og naturvitenskap.

Størst betydning for ham i disse modningsårene hadde bekjentskapet med Mme de Warens. Rousseau møtte henne kort etter at han hadde flyktet fra Genève til Annécy, hvor hun levde som katolsk konvertitt, på flukt fra sin mann og uten barn, idet hun hadde oppgitt sin familie, sosiale rang og formue. I Annécy brukte hun sin posisjon til å hjelpe protestantiske flyktninger fra Sveits med å konvertere.4 Mellom de to flyktningene oppstod det raskt et fortrolig forhold: Hun adelig og 29 år gammel, han ennå ikke 16 og foreldreløs. I en viss forstand følte de kanskje en slags beslektethet i deres respektive situasjon. Hos henne fant han et hjem og en trygg havn, som han kunne vende tilbake mellom sine mange reiser. Hun kom i høy grad til å forme ham både som ungdom og voksen. Hun oppmuntret ham også til å studere og anstrengte seg for å finne en livsstilling til ham.

Sommeren 1742 reiste Rousseau til Paris. Med seg i bagasjen hadde han utkastet til sitt første skuespill, Narcisse, og et nytt notesystem han hadde utarbeidet. Oppholdet i Paris ble en skuffelse. Hverken skuespillet eller notesystemet vant frem. Full av skuffelse og bitterhet publiserer Rousseau i 1743 Dissertation sur la musique moderne («Avhandling om den moderne musikken»), hans første bokutgivelse. Boken er et angrep på den franske samtidsmusikken og et forsvar for det nye notesystemet.

I 1743 ble Rousseau tilbudt stillingen som sekretær for den nylige utnevnte franske ambassadøren til Den venezianske republikken. Rousseau aksepterte tilbudet og tilbragte det neste året i Venezia. Bystaten var på dette tidspunkt skueplassen for internasjonal dramatikk i forbindelse med den østerrikske arvefølgekrigen (1740–1748). I denne sammenheng ble ambassadene viktige brikker i det diplomatiske sjakkspillet og likeledes i arbeidet med å samle inn etteretninger om krigsoperasjonene. Den franske ambassaden i Venezia inntok en sentral rolle, noe som gjorde at Rousseau med ett slag befant seg på en av de fremste scenene for den europeiske politikken. Hans viktigste oppgave var å forestå ambassadens korrespondanse, både med det franske utenriksdepartementet og det venezianske senatet. Dette arbeidet og utviklingen av den spente politiske situasjonen førte til at Rousseau fikk verdifull innsikt i samtidens internasjonale politikk, i krigs- og fredsforhandlinger og i diplomatiet, noe som gav ham et godt grunnlag for hans senere beskjeftigelse med politiske spørsmål.

I 1749 inntraff den skjellsettende opplevelsen i Rousseaus liv. På en spasertur fra Paris til Vincennes en dag i oktober leste han i en avis at Akademiet i Dijon hadde utlyst en prisoppgave med følgende tittel: «Har gjenreisningen av vitenskapene og kunstene bidratt til å rense sedene?» Spørsmålet slo ned i ham som et lyn og vakte en mengde hittil slumrende tanker. Liggende under et tre skrev han ned med det samme en del av den avhandlingen han senere sendte inn til Akademiet, og som vant førsteprisen. Boken, Discours sur les sciences et les arts («Avhandlingen om vitenskapene og kunstene»), kom ut i 1750 og ble hans første store suksess.

Tags: 
Barneoppdragelse