Dollhuset og medikaliseringen av galskapen

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
2018
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
222
ISBN: 
9788279903130
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Dollhuset og medikaliseringen av galskapen er et dypdykk i en institusjonstype som ikke har vært gransket tidligere. Dollhus/dårehus oppsto fra slutten av 1700-tallet, og representerer et stadium der en mer systematisk utskilling bidro til å etablere «gale» som egen sosial kategori. Det var slike anstalter legene tok kontroll over fra midten av 1800-tallet og etablerte sine asyler i.

Denne undersøkelsen, finansiert av Norges forskningsråd, ser på hva slags institusjon dette var, hva slags praksiser de fulgte og hvordan samfunnet så på det mentale avviket. Omfattende arkivstudier kaster lys over hva slags endringer som fant sted ved overgangen til et medisinsk regime som til tross for til dels omnipotente erklæringer også kan kalles en «rådvillhetens tid». Omstruktureringene av feltet og den natur­vitenskapelige tilnærmingsmåten kan knapt sies å ha løst «galskapens gåte». Kanskje noe av forklaringen på dagens problemer kan ligge nettopp her.