Den filosofiske ape

Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2019
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
176
ISBN: 
9788279904281
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Kejser og Galilæer, skuespillet om Julian den frafalne, har Ibsen omtalt som sitt hovedverk og som et verdens­historisk skuespill. Han har også gitt uttrykk for at man i dette skuespillet endelig skal få den positive verdensanskuelse mange har krevet av ham. Det er vanlig å tolke dette som ensbetydende med mystikeren Maximos’ spådom om «det tredje rige». Det er snakk om en visjon hvor et menneske kan fremstå som verdensfrelseren, den nye Messias. «Den tid er nær, da menneskene ikke behøver at dø for at leve som guder på jorden», sier Maximos.

I denne boken hevdes det derimot at «det tredje rige» ikke et uttrykk for Ibsens positive verdensanskuelse, men snarere er en dystopi. Ibsen holder frem for oss en gnostisk-messiansk vanviddsvisjon hvis idé om at vi kan leve som guder, vil føre oss inn i det samme demoniske mørke som Julian erfarer i dramaet siste scene.

«Det tredje rige er kommet, Maximos! 
Jeg føler at verdens Messias er levende i mig. 
Ånden er vorden kød, og kødet ånd.»
Keiser Julian