De to kilder til moral og religion

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 358,-
Utgivelsesår: 
2005
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
272
ISBN: 
9788279900184
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Aasmund Brynildsen
Hans Kolstad
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin
Filosofisk klassiker som har spilt en avgjørende rolle for viktige strømninger i det 20. århundret, er igjen tilgjengelig på norsk. Tenkere som Husserl, Heidegger, Gabriel Marcel, Sartre og Emmanuel Levinas står alle i dyp gjeld til Bergson.

«Menneskeheten skjelver, halvt knust under vekten av det fremskritt den selv har gjort. Og den er ikke i tilstrekkelig grad klar over at dens fremtid avhenger av den selv. Den må først og fremst avgjøre med seg selv om den vil fortsette å leve,» skriver den franske filosofen Henri Bergson (1859–1941) i klassikeren De to kilder til moral og religion. Og boken har ikke mistet sin aktualitet; med sine betraktninger om religionens og moralens opprinnelse behandler Bergson temaer som nasjonalisme, menneskerettigheter, krig, internasjonalt samarbeid og demokrati. I boken skiller Bergson mellom den såkalt «lukkede» og den «åpne» moral: Den første uttrykker de regler, konvensjoner og vedtekter som gjelder innenfor et bestemt samfunn; den har mao. ikke almengyldighet, men veksler fra samfunn til samfunn. Den annen innebærer på sin side en frigjørelse fra den lukkede moral; den har ikke samfunnet som sitt mål, men omfatter tvertimot alle mennesker. Til disse to former for moral svarer henholdsvis den «statiske» og den «dynamiske» religion. Mens den statiske religion er forankret i samfunnets strukturer og uttrykker dets behov for å bevare seg selv, har den dynamiske religion sin kilde i det dypeste og inderligste i personligheten.