Lansering av Hvem skapte Heimskringla?

John Megaard presenterer torsdag 17. august sin bok Hvem skapte Heimskringla? der han drøfter hva Snorre selv har forfattet av verket , og hva som er lånt fra eldre historikere. Boken prøver å vise at på at islendingenes historieskrivning om 
norske konger har startet langt tidligere enn antatt, noe som åpner for en nyvurdering om kongesagaenes kildeverdi.
 
Boken stiller spørsmålet om hvorfor sagaene ble skrevet, og prøver å sette innholdet i sammenheng med spørsmålet om hvem beretningene er ment for. Den legger også frem nytt materiale om forholdet mellom Island og resten av Norden fra 1000-tallet og til Snorres egen tid.
 
Hvem skapte Heimskringla? ender opp i en studie av Snorres rolle som forfatter i og utenfor Heimskringla, og legger frem en teori om hva hans forfatterskap har bestått i. Mens Snorre tradisjonelt knyttes til Norge, legger boken vekt på at han har hatt forbindelse også til Sverige og Danmark. Boken argumenterer også for at han har vært nært knyttet til ætten på Bjarkøy. Samtidig som han bygger på forgjengerne, særlig Are Frode, sprenger han rammen for denne tradisjonen. 
 
 
 
 
Vel møtt!
Dato: 
Torsdag, 17. august 2017 - 6:00
Sted: 
Eldorado Bokhandel