Boklansering Norske stoler

Velkommen til lansering

Svein Gusrud / Mats Linder
Norske stoler

Program for arrangementet

13.00     Velkommen v/ redaktør Janne Scavenius
13.15     Innlegg fra Dr. Denise Hagströmer, designhistoriker og seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
13.30     Kustnerisk
13.40     Mingling, salg og signering av bøker  

 

Om boka
Vi omgir oss med stoler hele livet. Statusen varierer fra tronstol for én til kjøkken- stol for alle. Den funksjonelle hensikten med stolen, å sitte, har ikke endret seg på mange tusen år. Stolens form og uttrykk er imidlertid i konstant endring. Samfunns- utvikling, samkvem og væremåter forandrer seg og møbeldesigneren tolker. Noen ganger blir det til nye stilretninger som kan settes i et historisk perspektiv.

Norsk møbelindustridesign er ung. Første generasjon møbeldesignere var ferdig utdannet rett etter andre verdenskrig. De este har nå falt fra, mens andre genera- sjon designere har nådd pensjonsalder. Nye generasjoner brukere og designere har fått lite informasjon om hva tidligere møbeldesignere har gjort og erfart. Mangelfull skriftlig formidling er årsaken.

Norske stoler forandrer på det. For første gang presenteres en helhetlig gjennom- gang av denne delen av vår «designmessige samtidshistorie». Boken viser den kvalitative bredden av norske designede møbler. Med over 150 bilder og tekst som følger en tidslinje tiår for tiår, forteller boken om konstruksjon, design og produksjon med initiativ og hendelser i samtiden som forklaringsmodeller.

Norske stoler er en oppsummering av norsk møbeldesigns historie. Men aller mest er den en honnør til norske møbeldesigneres mangeårige bidrag til den norske kulturarven.

Forfatterne har tatt initiativet til, og skrevet hver sin del av boken. Mats Linder har behandlet perioden frem til 1980, mens Svein Gusrud har skrevet om årene fra 1980 til 2017. Mats Linder har samlet det omfattende bildematerialet. 

Dato: 
Lørdag, 9. september 2017 - 13:00
Sted: 
Riss Interiørarkitekter, Pilestredet 75c