SolumBokvennen ivaretar mangfoldet i oversatt litteratur

I Klassekampen Bokmagasinet lørdag 2. september, spør Geir Pollen: «Ville Idioten blitt oversatt til norsk hvis Batuman bodde i Ankara og skrev på tyrkisk?» Spørsmålet stilles i forlengelsen av debatten om den sterke dominansen engelske/amerikanske oversettelser har i norske forlag, på bekostning av andre språk.

SolumBokvennen er enige i at det oversettes for mye fra det engelske språkfeltet på bekostning av mangfoldet, men arenaen for spørsmålet er nok litt feil. SolumBokvennen bidrar i stor grad til å ivareta mangfold av oversettelser i Norge. Av totalt 56 oversatte utgivelser på SolumBokvennen i 2017 er 11 oversatt fra engelsk, det utgjør under 20 prosent. Til sammenligning er andelen oversettelser fra fransk større (12 utgivelser). De øvrige fordeler seg på hele 15 språk, fra de store (spansk, tysk, russisk, arabisk) til mindre språk som albansk og maltesisk.

Man kan også få inntrykk av at Pollen med sitt spørsmål mener at terskelen for å anta Batumans roman er lavere fordi den er skrevet på engelsk. Tvert imot: SolumBokvennen forholder seg mer kritisk til litteratur skrevet på engelsk. Vi mener Batumans roman er spesielt interessant med tanke på bokens tematikk som omhandler det flerkulturelle samfunnet, språklig mangfold og fremmedspråk. Batumans immigrantbakgrunn gjør også boken aktuell sett i lys av dagens politiske situasjon i USA.

Salgs- og markedssjef Ann Helen Brendehaug fikk publisert en liten kommentar om dette i lørdagens Klassekampen. Brendehaugs kommentar og Pollens anmeldelse kan du lese på vår Facebook side: https://www.facebook.com/solumbokvennen/