Oversetterpris til Stein Dahl Mathisen

Stein Dahl Mathisen er tildelt nok en pris for sin fremragende oversettelse. Denne gangen er det snakk om en delpris av Den østerrikske Statsprisen, Übersetzungsprämie des Österreichischen Staatspreises literarischer Übersetzung.
Dette er en pris som tildeles én oversetter, og det er fjerde gangen Dahl Mathisen mottar denne. Tidligere har han blitt tildelt prisen for oversettelsen av Joseph Roths Legenden om den hellige drankeren,  Michael Köhlmeiers Madalyn og sistnevntes Piken med fingerbølet.

Denne gangen mottar Stein Dahl Mathisen prisen for sin oversettelse av Paulus Hochgatterers roman, Dagen da min bestefar var helt, som utkom på norsk i 2019.