Novellekonkurransen «Flukt» – med mer enn 400 påmeldte bidrag!

Det var kommet inn mer enn 400 bidrag til novellekonkurransen «Flukt» da fristen utløp 15. desember 2016!

Det er et omfattende arbeid å juryere et så stort antall noveller. Vi regner med å være ferdig med denne prosessen rett over påske. De som blir utvalgt til å komme på trykk i novelleantologien vil bli kontaktet når jyryarbeidet er avsluttet. Vinner(ne) vil bli offentliggjort i forbindelse med utgivelse av antologien. Utvalgte bidrag vil også bli trykket i BLA (Bokvennen Litterære Avis).

Juryen vil bli offentliggjort i mars. Det vil gå ut en fellesmail til alle påmeldte i løpet av mars med utdypende informasjon.