Forfatter Kolbjørn Brekstad gikk bort 27. juli, 86 år gammel

 
Kolbjørn Brekstad var en allsidig og produktiv forfatter, som ga ut bøker som mange lesere har hatt stor glede av. Han startet sin skrivekarriere relativt sent i livet etter å ha jobbet i tretti år i skoleverket som lærer, skolesjef og rektor. Debuten, Stank av mennesker, kom ut på Aventura forlag i 1985, og ble godt tatt imot av publikum og nominert til Nordisk Råds litteraturpris samme år. Til sammen ga Brekstad ut nærmere 20 bøker, skrevet på både bokmål og nynorsk, for både ungdom og voksen. 
 
Brekstad ble gjennom sin karriere kjent som en særs kunnskapsrik forfatter, som evnet å skildre en rekke utfordrende og spennende miljø på en overbevisende måte. Gjennom hans romaner får man kjennskap til alt fra folkevandringstid og Helgelandskysten på 1600-tallet, til nazistiske miljø i Norge og Argentina. Brekstad ga ut åtte bøker på Solum Bokvennen, blant dem en romantriologi i jeg-form om Vidkun Quisling, som av Klassekampen ble rost for å ha en troverdig fortellerstemme og for å male et overbevisende personportrett. Brekstads siste roman, Slaveevangeliet, kom ut på Solum Bokvennen i 2015, en sterk roman om Ludvig Skottstøa og hans enmannsopprør mot overklassen. 
 
Kolbjørn Brekstad har vært en god venn av forlaget. Vi vil huske ham som en dyktig og arbeidsom forfatter, og et varmt og hyggelig menneske.