Wyller, Thomas Chr.

Thomas Chr. Wyller (1922–2012), var professor i statsvitenskap og har vært en synlig aktør på den offentlige arena over en periode på 70 år. Han skrev et tyvetalls bøker og flere tusen avisartikler. Han var i perioden 1957 til 1992 tilknyttet Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Bibliografi