Welde-Hiywet

Welde-Hiywet var disippel av Zera-Yaqob, og han bygde videre på sin mester Zera-Yaqobs filosofi, og skrev ned det som utgjør andre del av Filosofiske tanker – av to etiopiske filosofer fra 1600-tallet. Vi vet lite om forfatteren, og teksten fremstår mer som morallære enn filosofi. Likevel ville han bare følge det han fant var i overensstemmelse med fornuften. I likhet med sin mester ville han leve og tenke etter det han oppfattet som naturlig, for naturen er grunnleggende god, og et godt live må derfor leves i overensstemmelse med det de oppfatter som naturens lover.

Bibliografi